De komende tijd houden wij u op de hoogte van de voortgang in de rechtszaak die Laur-Am heeft aangespannen tegen bouwbedrijf Stam + De Koning Bouw B.V. en twee groepsmaatschappijen van VolkerWessels. Wij eisen bij de rechtbank in Den Bosch dat de bouwer de overeengekomen afbouwgarantie nakomt en de bouw dit jaar in fasen oplevert.

Omdat een gewone procedure tamelijk lang kan duren hebben we daarnaast  een voorlopige voorziening gevraagd. Daarin vragen we de rechtbank om, vooruitlopend op de uitkomst van de hoofdprocedure, Stam + de Koning Bouw B.V. en de betreffende groepsmaatschappijen van VolkerWessels alvast te verplichten het werk weer in volle omvang ter hand te nemen, zodat er tijdig wordt opgeleverd.

Uiterlijk vandaag zal de bouwer bij de rechtbank in Den Bosch verschijnen en zal hij in beginsel aangeven welke advocaat deze zaak in behandeling neemt. Naar verwachting zal de rechtbank vervolgens een termijn afgeven waarbinnen de bouwer schriftelijk kan reageren op de eis.

We hebben aan de rechtbank gevraagd deze termijn te beperken tot twee weken. Dit met het oog op de beperkte tijd die nog rest voor het halen van de eerste opleverdatum. Die valt op 31 augustus aanstaande.

Zodra we het bericht van de rechtbank hebben ontvangen waarin deze het vervolg van de procedure uiteenzet, laten we u dat weten.

Heeft  u nog vragen ? Bel of mail ons dan gerust. We proberen u dan zo goed mogelijk te antwoorden of te helpen. Ons makelaarsteam staat tijdens kantooruren voor u klaar op telefoonnummer 040-851 69 99 of per e-mail op info@hartjeeindhoven.nl.

 

Reacties zijn gesloten.