Dit is een gezamenlijk persbericht van Amvest, Laurentius en VolkerWessels Eindhoven, 3 juli 2012

Laur-Am en VolkerWessels vervolgen grootste bouwproject van Eindhoven Afbouw Stadionkwartier (‘Hartje Eindhoven’) is op maandag 2 juli hervat.

De bouw van het Stadionkwartier in Eindhoven is op maandag 2 juli hervat. Belegger Laur-Am (een samenwerkingsverband van Amvest en Laurentius) en bouwer VolkerWessels continueren hun overleg over de financiële en organisatorische aspecten van de afbouw. VolkerWessels heeft (deels nieuwe)leveranciers aangetrokken om de bouw af te kunnen maken.

Het project – dat al voor 85 procent gereed was – wordt exact afgebouwd volgens het bestaande ontwerp en de hoge kwaliteitseisen. Vanwege de gunstige prijskwaliteitsverhouding en de bijzondere locatie bij de binnenstad heeft Laur-Am inmiddels zo’n 160 huurders en kopers voor het project gecontracteerd. Zodra het opleverplan gereed is krijgen zij bericht over de verwachte opleverdatum en de wijze van oplevering. Er zal vervolgens snel gestart worden met de verhuur van woontoren ‘Hartje New York’ en de verkoop en verhuur van de resterende woonblokken.

Oplevering

Partijen onderzoeken hoe zij de woningen zo snel mogelijk kunnen opleveren. Voor de inhuizing moeten toegangswegen en een deel van de parkeergarage gereed worden gemaakt. Tussen het bouwproject en het Philips Stadion komt een geluidsscherm. Met de gemeente wordt overlegd over een tijdelijke ontheffing om het mogelijk te maken dat de eerste bewoners hun woningen alvast kunnen betrekken. De bouw van een kantoor langs het spoor is niet van invloed op de oplevering. Het project zal in delen, bloksgewijs, worden betrokken. Belegger en bouwer willen het opleverplan helemaal gereed hebben, voordat zij aan huurders en kopers de verwachte opleverdata bekendmaken. Acht weken voor oplevering krijgt iedere huurder of koper de definitieve opleverdatum van zijn of haar appartement. Laur-Am en VolkerWessels betreuren het dat de bouwstop de plannen heeft doorkruist van bewoners, die eerder naar Hartje Eindhoven wilden verhuizen. Zij zullen huurders en kopers de komende tijd goed informeren over de vorderingen op de bouwplaats.

Overleg

Het grootste bouwproject van Eindhoven (501 appartementen en een ondergrondse parkeergarage) lag stil sinds november 2011. Leveranciers legden het werk neer vanwege betalingsachterstanden van projectontwikkelaar Heja en haar dochterondernemer Stadionkwartier BV. Beide zijn inmiddels failliet verklaard. VolkerWessels had belegger Laur-Am een garantie gegeven voor de afbouw, voor het geval de aannemer niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Voor de afbouw waren nieuwe afspraken nodig tusen VolkerWessels en de leveranciers van Heja. De afwikkeling van het faillissement van Heja bemoeilijkte de overeenstemming over de afbouw. De vertraging noopte Laur-Am tot een juridische procedure over de afbouwgarantie. Partijen verwachten dat, door ieders constructieve inzet, een mogelijk langdurige rechtszaak kan worden voorkomen en VolkerWessels gaat voortvarend aan de slag om het project zo snel als mogelijk af te bouwen.

Omwonenden

Laur-Am en VolkerWessels erkennen dat het voor buurtbewoners lastig is dat door de bouwstop de bouwactiviteiten later zullen eindigen dan gepland. Tijdens de verdere afbouw zullen zij overlast voor de omgeving zoveel mogelijk voorkomen. Buurtbewoners worden geïnformeerd over de verschillende fasen van het afbouwproces.

 

 

Reacties zijn gesloten.